Masalahnya dimana?

Masalah itu selalu ada pada saya bukannya pada orang lain. Right heart, right response.

(JM)